Flexobazeny. Kompletné riešenie pre skladovanie hnojovice a jej aplikáciu do pôdy. Koncove sklady pre bioplynove stanice. Možnosť financovania aj cez leasing

Dojárne Dairymaster

Írska spoločnosť Dairymaster je výrobca kompletnej dojacej techniky.

Spoznajte rozdiel – Dairymaster pri dojení imituje prírodu. Dojí tak, ako keď teľa cicia kravu.

Spôsob dojenia je iný v porovnaní s ostatnými výrobcami na trhu.

Lepšia kondícia vemena a ceckov

Dairymaster dojí systémom, že mlieko ide hore. Pri iných systémoch dojenia ide mlieko smerom dole.

Dairymaster má výšku podtlaku podobnú, ako má aj teľa pri cicaní. Dairymaster dojací systém nespôsobuje dojnici, a tým aj vemenu stres. To je spôsobené pri dojení hlavne nízkou výškou podtlaku vo fáze uvoľnenia.

Značne redukuje spadávanie ceckových nástrčiek

Dojacia jednotka Dairymaster bola navrhnutá tak, aby ceckové nástrčky najmenej spadávali, dojnica sa kompletne a rýchlo vydojila a aby sa nepoškodzovalo vemeno a cecky.

Ceckové nástrčky majú špeciálny tvar a zloženie materiálu z ktorého sú vyrobené. Tým sa zabezpečilo zredukovanie spadávania nástrčiek.

Kompletné vydojenie

Používaním dojacej jednotky Dairymaster sa potvrdilo, že sa vydojí o 5 % viac mlieka na dojnicu v porovnaní s inými dojacím systémami.

Skráti sa čas dojenia

V priemere pri každom dojacom systéme Dairymaster sa každá dojnica vydojí o 1 minútu rýchlejšie!

Je dôležité vydojiť dojnicu rýchlo a efektívne. Tiež sa skrátil po vydojení o polovicu čas uzatvorenia ceckového kanálika. To je veľmi dôležité pre zdravie vemena.

V prípade realizácie rekonštrukcie, alebo stavby novej dojárne, máme v ponuke aj mobilné dojárne. Tieto dojárne sa dajú prenajímať, alebo kúpiť na leasing. Sú využívané pri inštalovaní novej dojárne, keď je narušený bežný chod farmy a hlavne dojenia. Dojnice sú vyrušované a tým im môže klesnúť aj produkcia mlieka. Mobilná dojáreň zabezpečí plne funkčné dojenie, a to bez narušenia chodu farmy. Po dodaní mobilnej dojárne sa už do 3 hodím môže začať dojiť.

Dairymaster má v ponuke aj unikátny systém vyhľadávania ruje a tiež zároveň aj zdravotný monitor. Tento produkt sa volá „MooMonitor +“.

Dojaci systém Dairymaster sa sústreďuje na štyri hlavné body:

1) Lepšie zdravie vemena

Zlepšené zdravie vemena v dôsledku prirodzeného dojenia. Dojnica nie je v strese, lebo náš system dojenia imituje prírodu. Na grafe vidno hodnoty podtlaku pri cicaní telaťom a pri dojení s Dairymaster a s inýmy výrobcami dojacej techniky. Dojenie Dairymaster je takmer rovnaké, ako keď teľa cicá kravu.

2) Zníženie nasávania vzduchu

Menej nasávaného vzduchu znižuje riziko spadávania ceckových nástrčiek a tým aj znižuje riziko infekcie. Ceckové nástrčky majú špeciálny tvar a material z ktorého sú vyrobené. To zaručuje, že ceckové nástrčky nespadávajú.

3) Zlepšená účinnosť dojenia

Dairymaster sa stará o to, aby vaše kravy boli takmer úplne vydojené. Dairymaster dokáže získať z jednej kravy o 5% viac mlieka. To že dojnici je toto dojenie prirodzené a necíti žiadny stres a bolesť, tak uvolní viac mlieka. Viac mlieka sa získa aj systémom dojenia a rychlosťou vydojenia v požadovanom čase, kedy dojnica uvolnuje oxytocin.

4) Zníženie času dojenia

Dojacie zariadenie Dairymaster podojí každú kravu priemerne o 1 minútu rýchlejšie. Okrem toho sa o polovicu skráti čas uzatvorenia ceckového kanálika. To má veľký význam, aby sa do vemena nedostala infekcia.

Spoznajte systém Dairymaster

Stiahnite si naše materiály predstavujúce dojaci systém Dairymaster.

Swiftflo karusel

Plnoautomatická kruhová dojáreň s rôznym počtom stojísk. Počet stojísk záleži od požiadaviek a možností každej farmy.

Swiftflo Swing-Over

Dojáreň Swiftflo Swing-Over od spoločnosti Dairymaster má v porovnaní s iným systémom veľa výhod. Postačuje tu o polovicu menej dojacích jednotiek. Napríklad pri dojárni 2 x 10 je pri Swing-Over len 10 jednotiek a nie 20. Dojnice sú rýchlejšie vydojené a to pri menšom počte dojacej obsluhy. Tento dojací systém je veľmi populárny a jednoduchý na servis a obsluhu.

Tandemové dojacie systémy Swiftflo

Dairymaster je známy predovšetkým prostredníctvom dojacich stojísk Swing-Over a dojacich karuselov, disponuje však aj množstvom skúseností z výstavby tradičných dojacich zariadení tandemového typu. Tieto sa často používajú v prípade, že budova je obmedzujúcim faktorom.

Adaptačné systémy Dairymaster

Máte ešte základné vybavenie vášho dojacieho stojiska v dobrom stave, radi by ste však využili výhody technológie Dairymaster? V tomto prípade je pre vás riešením prestavba na systém Dairymaster. Základné vybavenie vášho dojacieho stojiska zostáva, avšak využívate pokrokovú a osvedčenú dojaciu techniku Dairymaster, takže máte zabezpečené rýchlejšie dojenie a lepšie vydojenie kráv.

MobiStar

MobiStar predstavuje kompletnú a plnohodnotnú dojáreň vybavenú na základe dojárne Swing-Over. Táto dojáreň je bežne s 10 dojacími jednotkami. Toto dojacie zariadenie môže byť použité ako prechodné riešenie alebo ako dočasné. Pri výstavbe novej dojárne alebo pri rekonštrukcii starej, umožní zabezpečenie normálneho chodu farmy. Dojnice tak nebudú stresované. Tieto dojárne sa môžu prenajať alebo zobrať na leasing. MobiStar má kapacitu 60 až 80 kráv za hodinu.

MERKANTA - výhradný importér Dairymaster

Spoločnosť MERKANTA INTERNATIONAL pôsobí ako výhradný importér zariadení Dairymaster pre Slovenskú a Českú republiku. V Českej republike je našim distribútorom spoločnosť Bohatec s.r.o.

BOHATEC s.r.o.
Vážany 25
680 01 Boskovice
Email: info@bohatec.cz
Web: www.bohatec.cz

Fotogaléria

Pre viac informácií nás kontaktujte.